Ευδοκία Τσιλιγκίρη - Κέντρο ξένων γλωσσών - Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A Senior (TSILIGIRI106)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Adults Advanced (TSILIGIRI113)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Adults Beginners (TSILIGIRI112)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
B Senior (TSILIGIRI107)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
B2 Lower (TSILIGIRI110)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
C & D Senior (TSILIGIRI108)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
C2 Proficiency (TSILIGIRI111)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
E Senior (TSILIGIRI109)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Greek Advanced (TSILIGIRI115)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Greek Beginners (TSILIGIRI114)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Junior A & B (TSILIGIRI105)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Junior B (TSILIGIRI104)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Junior Α (TSILIGIRI103)Ευδοκία Τσιλιγκίρη
Pre Junior (TSILIGIRI102)Ευδοκία Τσιλιγκίρη